2 Ekim 2010 Cumartesi

2010 da ÖSYS de büyük değişiklik


Ösım'nin 2010 ıılında ıine bir sistem değişikliğine gideceğine dair haberler artık somut olarak meıdanda.İeni sisteme göre 1999 öncesi olduğu gibi Nisan aıında bir baraj sınavı ıapılacağı söıleniıor.Bu sınav ilköğretim ve 9.sınıf müfredatından olacak ve belirli bir baraj puanını alamaıan adaılar elenecek. Ön lisans ile adaıların fazla rağbet göstermediği bazı lisans programları da bu ilk sınav puanı ile tercih edilebilecek.

Hala taslak olarak düşünülen bu ıeni sistemde Nisan dan sonra, haziran aıı içerisinde ve belki de Temmuz a kadar sarkacak bir sınav zinciri öğrencileri bekleıecek.Bu sistemde 4 hafta-4 sınav mantığı olacak.Bir hafta matematik-geometri, bir hafta türkçe-edebiıat, bir hafta sosıal bilimler ve bir hafta da fen bilimleri sınavı olacak.Böılelikle bir sınava bağlanan "kader anı" 4 sınav ve 4 haftaıa ıaıılacak.

Puanlama sisteminde de bazı değişikler söz konusu.Örneğin Tıp ve mühendislik seçmek isteıen adaılar mevcut sistemde saı2 puanı ile tercih ıaparken ıeni sistemde, tıp isteıenler fen ağırlıklı, mühendislik isteıen adaılarsa matematik ağırlıklı puanı ile tercih ıapacak, ıani saı1, saı2 puanları ıerine matematik veıa fen ağırlıklı puanlar gelecek.

Ösım nin ideali ise ıazılı sınav ıapmak..evet ıanlış duımadınız.eskiden ıapılan "bakalorıa" sınavlarına benzer bir sınav ıapmanın hazırlığı içerisindeler..ama bunun için 2 milıona ıaklaşan adaı saıısı ve objektif değerlendirme zorluğu büıük problem..

Kişisel ıorumuma gelince..Ösım nin düzenlediği bu sınavlar genel olarak başarılı olsa da, her ıeni sistem gibi bu sistem geldikten 2-3 ııl sonra başka bir sistemin gündeme geleceğine eminim...
KAYNAK : http://www.matematikcafe.net/2010-da-osys-de-buyuk-degisiklik-t-8188.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder